Jukl Karate Team | Jako tým jsme silnější
 Úvod   Kalendář   Tréninky   Soustředění   Galerie   Odkazy   Kontakt   
 Nábor nových členů   Sensei   Členové klubu   Klubové soutěže   Karatedo   Jiu Jitsu   Saishokido   Zkušební řády   Rozpis tréninků   


Zkušební řád na technické stupně Karatedo Shotokan


  8. Kyu   1. Dan  
7. Kyu2. Dan
6. Kyu3. Dan
5. Kyu4. Dan
4. Kyu5. Dan
3. Kyu 
2. Kyu 
1. Kyu Použité symboly:

ZK-zenkucu-dači
KI-kiba-dači
KK-kokucu-dači
v-vpřed
z-vzad
s-stranou
/-zůstává postoj (postavení chodidel)
--změna postoje


Zkušební řád na žákovské technické stupně Karatedo Shotokan

8. - 1. Kyu

1. skupina: 8. - 7. Kyu - nižší žákovské stupně

8. Kyu (hači-kju) - bílý pás

KIHON:

  1.   ZK v:   čudan oi-cuki (obrat s gedan-barai)
  2.   ZK v:   čudan gyaku-cuki
  3.   ZK z:   age-uke
  4.   ZK v:   uči-uke
  5.   ZK z:   soto-uke
  6.   KK v:   šuto-uke (obrat s gedan-barai)
  7.   ZK v:   mae-geri džodan (paže čudan)
  8.   KI s:   joko-geri-kekomi čudan (3x na každou stranu)

KUMITE:

  Gohon-kumite
  5x   džodan oi-cuki (kryt age-uke)
  5x   čudan oi-cuki (kryt soto-uke, po pátém útoku vždy jednou protiútok gyaku-cuki s kiai)

KATA:

  Heian - shodan (Heian 1)

Chyby, které nejsou tolerovány:

  - chodidla v postojích nejsou celou plochou na zemi
  - zadní noha v postoji ZK není propnutá v koleni
  - předklon při chůzi v ZK vpřed nebo záklon horní části těla
  - nedostatečné přitažení pěsti k boku (HIKITE)
  - nedostatečné sevření ruky v pěst
  - při gohon-kumite pohled směřuje k zemi
Nahoru ↑


7. Kyu (šiči-kju) - žlutý pás

KIHON:

  1.   ZK v:   džodan oi-cuki (obrat s gedan-barai)
  2.   ZK v:   čudan gyaku-cuki
  3.   ZK v:   sanbon-cuki
  4.   ZK z:   age-uke
  5.   ZK v:   soto-uke
  6.   ZK z:   uči-uke
  7.   KK v:   šuto-uke (obrat s gedan-barai)
  8.   ZK v:   mae-geri (džodan, paže čudan)
  9.   KI s:   joko-geri-kekomi (jako 8.Kyu; tj. 3x na každou stranu)
  10.   KI s:   joko-geri-keage (čudan)

KUMITE:

  Gohon-kumite
  5x   džodan oi-cuki (jako v 8.Kyu; tj. kryt age-uke)
  5x   čudan oi-cuki (obránce zakročí levou nohou a provede kryt soto-uke zevnitř pravou rukou)

KATA:

  Heian - nidan (Heian 2)

Chyby, které nejsou tolerovány:

  - chybný postoj - zdvihnuté rameno, ohnuté zápěstí v konci úderu
  - chybná pozice chodidel kopající nohy při technikách kopů
  - málo zdvižené koleno kopající nohy
  - chybná vzdálenost při gohon-kumite
  - chyby z předcházejících Kyu
Nahoru ↑


2. skupina: 6. - 4. Kyu - střední žákovské stupně


6. Kyu (roku-kju) - zelený pás

KIHON:

  1.   ZK v:   džodan oi-cuki (obrat vždy s gedan-barai)
  2.   ZK v:   sanbon-cuki
  3.   ZK z:   age-uke / gyaku-cuki
  4.   ZK v:   soto-uke / gyaku-cuki
  5.   ZK z:   uči-uke / gyaku-cuki
  6.   KK v:   šuto-uke / (ZK) nukite (obrat s gedan-barai)
  7.   ZK v:   mae-geri (džodan, paže čudan)
  8.   ZK v:   mawashi-geri (čudan)
  9.   ZK v:   joko-geri-kekomi (čudan, zadní nohou)
  10.   KI s:   joko-geri-keage (3x na každou stranu)

KUMITE:

  Kihon-ippon-kumite
   útok pouze pravou
  2x   džodan oi-cuki
  2x   čudan oi-cuki
  2x   čudan mae-geri

  Obrana proti:
    džodan oi-cuki krytem age-uke (střídavě levá, pravá)
    čudan oi-cuki krytem soto-uke (střídavě levá, pravá)
    mae-geri   1. ústup 45° vzad s krytem gedan-barai levé
mae-geri   2. ústup vzad levé nagaši-uke, protiútok volný

KATA:

  Heian - sandan (Heian 3)

Chyby, které nejsou tolerovány:

  - chybné držení těžiště (klesání, stoupání)
  - nepřesné stahování kopající nohy zpět
  - chybná práce boků
  - nejistota v postojích
  - chybné dýchání při vedení technik Karate, kombinací, Kata
  - při Kumite špatný odhad vzdálenosti pro útok, obranu
  - chyby z předcházejících Kyu
Nahoru ↑


5. Kyu (go-kju) - fialový pás

KIHON:

  1.   ZK v:   sanbon-cuki (obrat vždy s gedan-barai)
  2.   ZK z:   age-uke / gyaku-cuki
  3.   ZK v:   soto-uke / přední noha do KI s joko-empi-uči
  4.   ZK z:   uči-uke / gyaku-cuki
  5.   KK v:   morote-uči-uke
  6.   KK z:   šuto-uke / přední noha do ZK s džodan šuto-uči
  7.   ZK v:   mae-geri-rengeri s mezikrokem (třikrát)
  8.   ZK v:   mawashi-geri džodan
  9.   ZK v:   joko-geri-kekomi
  10.   KI s:   joko-geri-keage (třikrát)

  kombinace (čudan kamae - zápasového střehu)
  1.   čudan mae-geri / džodan, čudan rencuki
  2.   čudan maewashi-geri / čudan gyaku-cuki

KUMITE:

  Kihon-ippon-kumite
    džodan oi-cuki
    čudan oi-cuki
    čudan mae-geri
    čudan joko-geri-kekomi

  Útok 1x střídavě pravou a levou končetinou, obrana i protiútok volné, ale ipponové techniky.

KATA:

  Heian - jondan (Heian 4)

Chyby, které nejsou tolerovány:

  - špatná koordinace pohybů
  - techniky jsou prováděny toporně, nedostatečná plynulost
  - těžiště je vysoko položené ve všech koncových postojích
  - zvedání těžiště při přechodu z postoje do postoje
  - nestejné zakončení pohybu (paže / tělo / nohy)
  - při Kumite nedostatečná koncentrace, špatný odhad vzdálenosti, špatné držení těla
  - chyby z předcházejících Kyu
Nahoru ↑


4. Kyu (jon-kju) - fialový pás

KIHON:

  1.   ZK v:   oi-cuki (obrat vždy s gedan-barai)
  2.   ZK v:   gyaku-cuki džodan na místě / vpřed čudan gyaku-cuki
  3.   ZK v:   soto-uke / joko-empi-uči (KI) / tate-uraken-uči
  4.   KK z:   morote-uči-uke / gyaku-cuki (ZK)
  5.   KK v:   šuto-uke / mae-aši-geri / gyaku-cuki (obrat s gedan-barai)
  6.   ZK v:   mae-geri džodan
  7.   ZK v:   mawashi-geri džodan
  8.   ZK v:   mae-geri čudan - stáhnout kopající nohu zpět / toutéž nohou mawashi-geri (džodan) došlap vpřed
  9.   ZK v:   uširo-geri
  10.   KI s:   joko-geri-keage - joko-geri-kekomi (po překroku)

  kombinace (čudan kamae)
  1.   mae-geri (došlap vpřed) / mawashi-geri (džodan) / čudan gyaku-cuki (na kažkou stranu třikrát)
  2.   joko-geri-kekomi zadní nohou (čudan) / gyaku-cuki

KUMITE:

  Kihon-ippon-kumite
    džodan oi-cuki
    čudan oi-cuki
    čudan mae-geri
    čudan joko-geri-kekomi

  Vše dvakrát na každou stranu. Obránce provede dvě různé obranné techniky. Po protiútoku gyaku-cuki se vrací ihned do čudan kamae ZANŠIN.

KATA:

  Heian - godan (Heian 5)

Chyby, které nejsou tolerovány:

  - v konečné fázi techniky chybí kime, HIKITE
  - ztráta rovnováhy při obratech, při kopech
  - špatná vzdálenost při Kumite
  - chyby z předcházejících Kyu
Nahoru ↑


3. skupina: 3. - 1. Kyu - vyšší žákovské stupně


3. Kyu (san-kju) - hnědý pás

KIHON:

  1.   ZK v:   oi-cuki (obrat vždy s gedan-barai)
  2.   ZK v:   oi-cuki / gyaku-cuki
  3.   ZK z:   age-uke / gyaku-cuki
  4.   ZK v:   soto-uke / joko-empi (KI) / tate-uraken-uči (KI) / gyaku-cuki (ZK)
  5.   KK z:   morote-uči-uke / gyaku-cuki (ZK)
  6.   KK v:   šuto-uke / mae-aši-geri / gyaku-cuki (ZK) (obrat s gedan-barai)
  7.   ZK v:   mae-geri džodan
  8.   ZK v:   mawashi-geri džodan
  9.   ZK v:   mawashi-geri-rengeri (čudan, džodan s mezikrokem)
  10.   ZK v:   uširo-geri
  11.   ZK v:   joko-geri-kekomi čudan
  12.   KI s:   joko-geri-keage džodan, třikrát na každou stranu

  kombinace (čudan kamae)
  1.   kizami-cuki / gyaku-cuki (se suriaši), třikrát na kažkou stranu
  2.   mae-mawashi-geri (čudan) došlápnout vpřed / mawashi-geri džodan / uraken-uči / gyaku-cuki

KUMITE:

  Džiu-ippon-kumite
    džodan oi-cuki
    čudan oi-cuki
    čudan mae-geri
    čudan joko-geri-kekomi

  Všechny útoky jednou na každou stranu.

KATA:

  Tekki - shodan (Tekki 1)

Chyby, které nejsou tolerovány:

  - neplynule provádění kombinací (špatná vázanost technik)
  - přerušení pohybu boků při provádění kombinací
  - špatná vzdálenost při Kumite
  - chybějící nebo chybný rytmus při provádění Kata
  - chyby z předcházejících Kyu
Nahoru ↑


2. Kyu (ni-kju) - hnědý pás

KIHON:

  1.   ZK v:   džodan oi-cuki (obrat vždy s gedan-barai)
  2.   ZK v:   sanbon-cuki
  3.   ZK v:   age-uke / mae-geri (kopající nohu stáhnout zpět) / gyaku-cuki
  4.   ZK v:   soto-uke / joko-empi (KI) / gyaku-cuki (ZK)
  5.   KK z:   morote-uči-uke / kizami-cuki (ZK) / gyaku-cuki
  6.   ZK v:   mae-geri / oi-cuki (bez mezikroku)
  7.   ZK v:   mawashi-geri džodan / gyaku-cuki
  8.   ZK v:   mawashi-geri džodan / uširo-geri (třikrát na každou stranu)
  9.   KI s:   joko-geri-keage - (překrok) joko-geri-kekomi (druhá noha)

  kombinace (čudan kamae)
  1.   kizami-cuki / gyaku-cuki (suriaši) - (krok) uraken / gyaku-cuki
  2.   mawashi-geri (džodan) / uširo-geri / uraken / gyaku-cuki

KUMITE:

  Džiu-ippon-kumite
    džodan oi-cuki
    čudan oi-cuki
    čudan mae-geri
    čudan joko-geri-kekomi
    uširo-geri

  Každý útok dvakrát, volný výběr střehu (pravý, levý).
    Obránce  - jednou s ústupem vzad (celý krok)
  Obránce  - jednou s odsunem vzad

KATA:

  Basai - Dai

Chyby, které nejsou tolerovány:

  - špatná koordinace zpevnění v koncové fázi pohybu
  - odklon těla od cíle při cvičení s partnerem
  - nejistota při útoku a protiútoku
  - chyby z předcházejících Kyu
Nahoru ↑


1. Kyu (iči-kju) - hnědý pás

KIHON:

  1.   ZK v:   džodan oi-cuki (obrat vždy s gedan-barai)
  2.   ZK v:   sanbon-cuki / mae-geri (stáhnout kopající nohu zpět do výchozího postoje)
  3.   ZK z:   age-uke / mae-geri (stáhnout kopající nohu zpět) / gyaku-cuki
  4.   ZK v:   soto-uke / joko-empi (KI) / tate-uraken-uči / gyaku-cuki (ZK)
  5.   KK z:   šuto-uke / mae-joko-geri / gyaku-cuki (ZK)
  6.   ZK v:   mae-geri džodan / džodan, čudan rencuki (bez mezikroku)
  7.   ZK v:   mawashi-geri džodan + joko-geri-kekomi čudan stejnou nohou bez položení na zem
  8.   KI s:   joko-geri-kekomi čudan (s obratem)
  9.   ZK v:   uširo-geri (čudan)
  10.   ZK v:   aši-barai / gyaku-cuki

  kombinace (čudan kamae)
  1.   kizami-cuki / oi-cuki / gyaku-cuki
  2.   mae-mawashi-geri čudan - ura-mawashi-geri

KUMITE:

  Džiu-ippon-kumite
    džodan oi-cuki levou vpřed
    čudan oi-cuki pravou vpřed
    mae-geri levou vpřed
    mawashi-geri pravou vpřed
    joko-geri-kekomi levou vpřed
    uširo-geri pravou vpřed

  vždy pouze jednou

KATA:

  Podle výběru z Basai - Dai, Enpi, Džion, Hangetsu, Kanku - Dai

Chyby, které nejsou tolerovány:

  - slabá kondiční příprava
  - slabá sebekontrola při cvičení s partnerem
  - chybějící sportovní duch
  - chyby z předcházejících Kyu
Nahoru ↑


Zkušební řád na mistrovské technické stupně Karatedo Shotokan

1. - 5. Dan

1. Dan (shodan) - černý pás

Předzkouška: z náhodně vybraných technik z předchozího Kyu - programu.

KIHON:

  1.   ZK v:   sanbon-cuki (obrat vždy s gedan-barai)
  2.   ZK z:   age-uke / mae-geri (stažení kopající nohy do výchozí polohy) / gyaku-cuki
  3.   ZK v:   soto-uke / joko-empi (KI) / tate-uraken-uči / gyaku-cuki čudan (ZK)
  4.   ZK z:   oi-cuki džodan / gyaku-cuki čudan / odsun vzad s uči-uke (ZK) vpřed suriaši gyaku-kizami-cuki džodan / mae-geri džodan / gyaku-cuki
  5.   ZK v:   gyaku-cuki čudan (na místě) - (krok vpřed) gyaku-cuki čudan / ústup v KK šuto-uke - vpřed šuto-uke / mae-mawashi-geri džodan / gyaku-cuki čudan
  6.   ZK v:   oi-cuki džodan / gyaku-cuki čudan ústup vzad gedan-barai - vpřed oi-cuki čudan
  7.   ZK v:   mae-geri-rengeri čudan kekomi, džodan keage (3x na každou stranu)
  8.   ZK v:   mawashi-geri
  9.   KI s:   joko-geri-keage - (překrok) joko-geri-kekomi (druhou nohou), 3x na každou stranu
  10.   ZK v:   mae-mawashi-geri (čudan) - vpřed mawashi-geri džodan
  11.   ZK v:   uširo-geri

  kombinace (z čudan kamae)
  1.   mae-geri (stáhnout kopající nohu zpět) / mawashi-geri vpřed (stejnou nohou) / uraken-uči / gyaku-cuki - vpřed mawashi-geri / gyaku-cuki
  2.   kizami-cuki / gyaku-cuki - vpřed mawashi-geri / gyaku-cuki

  kopy na místě
    výchozí postoj: ZK - gedan kamae levé
    pravé mae-geri džodan / joko-geri-keage džodan / uširo-geri (čudan) kopající nohu položit vzad do výchozí polohy (stejnou nohou z postoje ZK třikrát každou nohou)

KUMITE:

  1.   Džiu-ippon-kumite jako 1.Kyu; tj.
  džodan oi-cuki levou vpřed, čudan oi-cuki pravou vpřed, mae-geri levou vpřed, mawashi-geri pravou vpřed, joko-geri-kekomi levou vpřed, uširo-geri pravou vpřed. Vždy pouze jednou.
  2.   Džiu-kumite se třemi partnery postupně

KATA:

  1.   ŠITEI Kata ze série Heian 1. - 5. a Tekki 1
  2.   TOKUI podle výběru z Basai - Dai, Džion, Enpi, Hangetsu, Kanku - Dai
Nahoru ↑


2. Dan (nidan) - černý pás

Předzkouška: z náhodně vybraných technik z předchozího programu do 1. DANu.

KIHON:

Výchozím postojem je zde zápasový střeh - KAMAE

  1.     v:   kizami-cuki / sanbon-cuki (obrat vždy s gedan-barai)
  2.     v:   kizami-cuki / vpřed mae-geri / oi-cuki
  3.   KI s:   joko-geri-keage / joko-geri-kekomi (3x na každou stranu)
  4.     v:   kizami-cuki (džodan) / vzad age-uke / mawashi-geri (KI) / uraken-uči / vpřed (ZK) oi-cuki (čudan)
  5.     v:   mae-geri / joko-geri-kekomi (druhou nohou) (3x na každou stranu)
  6.     v:   mae-geri (džodan) / gyaku-cuki (čudan) / vzad (KK) šuto-uke / (ZK) tate-nukite / vpřed ura-mawashi-geri (džodan) / gyaku-cuki (čudan)

  kombinace (z čudan kamae)
    joko-geri-kekomi (čudan) / mawashi-geri (džodan) / gyaku-cuki (čudan) zpět (KK) šuto-uke / vpřed (ZK) uširo-geri (čudan) / joko-uraken-uči / gyaku-cuki (čudan)

  kopy na místě
    výchozí postoj: ZK - gedan kamae levé
    pravé mae-geri džodan / joko-geri-keage džodan / uširo-geri (čudan) / mawashi-geri (džodan) kopající nohu položit vzad do výchozí polohy (stejnou nohou z postoje ZK, 3x každou nohou)

KUMITE:

  a)   Džiu-ippon-kumite
 
b)
 
Džiu-kumite

KATA:

  1.   ŠITEI zkoušející vybere jednu Kata ze série Heian 1. - 5. a Tekki 1, Basai - Dai, Džion, Enpi, Hangetsu, Kanku - Dai.
 
2.
 
TOKUI zkoušený předvede jednu Kata mimo dosud uvedený program.
Nahoru ↑


3. Dan (sandan) - černý pás

KIHON:

  1.   ZK v:   oi-cuki čudan (obrat vždy s gedan-barai)
  2.   ZK v:   sanbon-cuki
  3.   ZK z:   age-uke / mae-geri (stažení kopající nohy do výchozí polohy) / gyaku-cuki čudan zde opět obrat s gedan-barai, KAMAE
  4.   ZK v:   soto-uke / joko-uraken-uči (džodan) stejnou paží / gyaku-cuki (čudan) zde opět obrat s gedan-barai, KAMAE
  5.   ZK v:   oi-cuki (džodan) / gyaku-cuki (čudan) / ústup vzad (KK) s šuto-uke / uširo-geri / gyaku-cuki, KAMAE
  6.   ZK v:   mae-geri (džodan) / joko-uraken-uči (džodan) / gyaku-cuki (čudan), KAMAE
  7.   ZK v:   mae-geri (čudan) kopající nohu nepokládat na zem, mawashi-geri (džodan) / gyaku-cuki (čudan), KAMAE
  8.   KI s:   joko-geri-keage (džodan) - (překrok) joko-geri-kekomi (čudan) druhou nohou

  kopy na místě
    výchozí postoj: ZK - gedan kamae levé
    pravé mae-geri džodan / joko-geri-keage džodan / uširo-geri (čudan) / mawashi-geri (džodan) kopající nohu položit vzad do výchozí polohy (stejnou nohou z postoje ZK, 3x každou nohou)

KUMITE:

  a)   Džiu-ippon-kumite
  džodan oi-cuki
čudan oi-cuki
čudan mae-geri
čudan joko-geri-kekomi
 
Každý útok dvakrát, volný výběr střehu (pravý, levý).

  Obránce - jednou s ústupem vzad (celý krok)
- jednou s odsunem vzad

  b)   Džiu-kumite s jedním až pěti partnery

KATA:

  1.   ŠITEI - Kata ze série Heian 1. - 5. a Tekki 1
  2.   TOKUI - a) Kata ze série Heian 1. - 5. a Tekki 1. - 3.
        b) podle výběru z Basai - Dai, Basai - Sho, Džion, Enpi, Hangetsu, Kanku - Dai, Kanku - Sho,
    Nijushiho, Meikyo
  3.   BUNKAI - zkoušený předvede bojové aplikace technik obsažených v některé z výše uvedených ŠITEI Kata; b). Aplikace musí být věrohodné.
Nahoru ↑


4. Dan (jondan) - černý pás

KIHON:

Zkoušející vybere několik kombinací a technik z programu do 3. DANu včetně.

KUMITE:

  a)   Džiu-ippon-kumite

  b)   Džiu-kumite

Zkoušející z ohledem na věk zkoušeného může tuto část prominout.

KATA:

  a)   TOKUI - zkoušející vybere některou z dosud uváděných
  b)   ŠITEI - zkoušený si vybere z následujících jednu: Džite, Džion, Gangaku, Nijushiho, Tekki 3
  c)   BUNKAI - zkoušený předvede aplikace k jedné z mistrovských Kata.
Nahoru ↑


5. Dan (godan) - černý pás

KIHON:

Zkoušející vybere několik z dosud uváděných technik.

Kombinace

Zkoušející vybere několik z dosud uváděných technik

KATA:

  a)   TOKUI - zkoušející vybere některou z dosud uváděných
  b)   ŠITEI - zkoušený si vybere z následujících jednu: Unsu, Godžu-šiho-dai, Godžu-šiho-sho
  c)   BUNKAI - zkoušený předvede aplikace k jedné z mistrovských Kata.
Nahoru ↑