Jukl Karate Team | Jako tým jsme silnější
 Úvod   Kalendář   Tréninky   Soustředění   Galerie   Odkazy   Kontakt   
 Nábor nových členů   Sensei   Členové klubu   Klubové soutěže   Karatedo   Jiu Jitsu   Saishokido   Zkušební řády   Rozpis tréninků   


8.KYU BÍLÝ PÁS

Bílý minimální věk 7 let

 

KIHON:

1.  Zenkucu dači s gedan-barai vzad kiai

     /před výzvou provedení každé další techniky zkoušený odpoví Oss! a hodnost ZK/

2.  Zk vpřed čudan oi-cuki 5x, poslední akce s kiai
3.  Zk vzad gedan-barai 5x,poslední akce s kiai

4.  Zk vpřed čudan gjaku-cuki 5x,poslední akce s kiai

5.  Zk vzad age-uke 5x,poslední akce s kiai
6.  Zk vpřed čudan otoši tetsui-uči 5x,poslední akce s kiai

7.  Zk vzad soto-ude-uke 5x,poslední akce s kiai

8.  Zk vpřed džodan mae-geri keage /při provádění paže v kamae,dokrok s gedan barai/ 5x,poslední

     akce s kiai

9.  Zk vzad uči-ude-uke 5x,poslední akce s kiai

10.Zk na místě mawate s gedan-barai 10x,poslední akce s kiai
11.Kk vpřed šuto-uke 5x,poslední akce s kiai + obrat do Kk šuto uke s kiai
12.Ki do strany joko-geri-kekomi 3x na každou stranu,po třetí akci kiai

 

KUMITE: Gohon-kumite

5x Tori Zk džodan oi-cuki,Uke Zk opačný střeh (stejný postoj) age uke,po páté technice 1x protiútok    

     gjaku-cuki s kiai

5x Tori Zk čudan oi-cuki,Uke Zk opačný střeh (stejný postoj) soto-ude-uke, po páté technice 1x

     protiútok gjaku-cuki s kiai

 

KATA: Shitei – Heian Shodan

 

FYZICKÉ TESTY:

15x klik,50x sklapovačka,50x dřep,20x dřep s výskokem

 

TESTY SEBEOBRANA:

Reálné předvedení tří sebeobranných prvků se sparingpartnerem

 

TEORETICKÉ TESTY:

Znalost min.15 ti základních názvů v karate:

Zastavte,začněte,obráceně,připravte se,přípravný postoj,základní útočný postoj,základní obranný postoj,postoj jezdce,úder vpřed v přípravném postoji,horní,střední a spodní pásmo,kryt na hlavu,kryt na střed,kryt na spodní pásmo,kryt hranou ruky,kop vpřed,kop do strany.

Chyby, které se nesmějí vyskytovat:
1.Chodidla v postojích nejsou celou plochou na zemi
2.Zadní noha v postoji Zk není propnuta v koleni,chodidlo vytočeno příliš do strany (nestabilita)
3.Předklon při chůzi v Zk vpřed, nebo záklon horní části těla (špatné těžiště)
4.Nedostatečné přitažení pěsti k pasu v hikite (nepochopení kime)
5.Nedostatečné sevření pěsti
6.Při provádění kihonu,gohon-kumite,nebo kata pohled směřující k zemi

 

 

 

7.KYU ŽLUTÝ PÁS

Žlutý pás, minimální čekací doba 4 měsíce


KIHON:

1.  Zenkucu dači s gedan-barai vzad + gjaku-cuki s kiai

     /před výzvou provedení každé další techniky zkoušený odpoví Oss! a hodnost ZK/

2.  Zk vpřed džodan oi-cuki 5x, poslední akce s kiai
3.  Zk vzad gedan-barai + gjaku-cuki 5x,poslední akce s kiai

4.  Zk vpřed džodan kizami-cuki + gjaku-cuki 5x,poslední akce s kiai

5.  Zk vzad age-uke + gjaku-cuki 5x,poslední akce s kiai
6.  Zk vpřed čudan nukite 5x,poslední akce s kiai

7.  Zk vzad soto-ude-uke + gjaku-cuki 5x,poslední akce s kiai

8.  Zk vpřed džodan mae-geri keage + dokrok do Zk gjaku-cuki 5x,poslední akce s kiai

9.  Zk vzad uči-ude-uke + gjaku-cuki 5x,poslední akce s kiai

10.Kk vpřed šuto-uke 5x,poslední akce s kiai + vzad Kk šuto-uke 5x,poslední akce s kiai
11.Ki do strany joko-geri-kekomi 3x na každou stranu,po třetí akci kiai

12.Ki do strany joko-geri-keage + ura uke 3x na každou stranu,po třetí akci kiai

 

KUMITE: Gohon-kumite
5x Tori Zk džodan oi-cuki,Uke Zk opačný střeh (stejný postoj) age-uke,po každé technice 1x protiútok

     gjaku-cuki  s kiai

5x Tori Zk čudan oi-cuki,Uke Zk opačný střeh (stejný postoj) soto-ude-uke, po každé technice 1x

     protiútok gjaku-cuki s kiai

 

KATA: Shitei - Heian Shodan

             Shitei - Heian Nidan

 

FYZICKÉ TESTY:

20x klik,70x sklapovačka,60x dřep,25x dřep s výskokem

 

TESTY SEBEOBRANA:

Reálné předvedení pěti sebeobranných prvků se sparingpartnerem

 

TEORETICKÉ TESTY:

Znalost min.20 ti základních názvů v karate:

Zastavte,začněte,obráceně,připravte se,přípravný postoj,základní útočný postoj,základní obranný postoj,postoj jezdce,úder vpřed v přípravném postoji,horní,střední a spodní pásmo,kryt na hlavu,kryt na střed,kryt na spodní pásmo,kryt hranou ruky,kop vpřed,kop do strany atd.

Chyby, které se nesmějí vyskytovat:

1.Spatný postoj-předcházející STV (zdvihnuté rameno, ohnuté zapěstí v konci úderu cuki)
2.Špatná pozice chodidla kopající i stojné nohy při technikách kopu
3.Nedostatečně zdvihnuté koleno při kopech
4.Při gohon-kumite špatná vzdálenost při útoku i protiútoku

5.Nepochopení práce boků
6.Chyby, které se vyskytovaly při předcházejícím Kyu 

 

 

 

6.KYU ZELENÝ PÁS

Zelený pás, minimální čekací doba 4 měsíce

 

KIHON:

1.  Zenkucu dači s gedan-barai vzad + gjaku-cuki s kiai

    /před výzvou provedení každé další techniky zkoušený odpoví Oss! a hodnost ZK/

2.  Zk vpřed džodan sanbon-cuki 5x, poslední akce s kiai
3.  Zk vzad gedan-barai + mae-geri (kopající nohu vrátit do výchozího střehu) + čudan gjaku-cuki

     5x,poslední akce s kiai

4.  Kk vpřed morote-uke + úkrok do Zk čudan gjaku-nukite 5x,poslední akce s kiai

5.  Zk vzad age-uke + mae-geri keage (kopající nohu vrátit do výchozího střehu) + džodan gjaku-cuki

     5x,poslední akce s kiai
6.  Kk vpřed šuto-uke + na místě úkrok do Zk čudan gjaku-gammen-šuto-uči 5x,poslední akce s kiai

7.  Zk vzad soto-ude-uke + mae-geri keage (kopající nohu vrátit do výchozího střehu) + čudan

     gjaku-cuki 5x,poslední akce s kiai

8.  Zk vpřed džodan mae-aši-geri + mezikrok čudan mawaši-geri (paže v kamae)+ gjaku-cuki čudan  

     5x,poslední akce s kiai 

9.  Zk vzad uči-ude-uke + mae-geri (kopající nohu vrátit do výchozího střehu) + džodan gjaku-cuki

     5x,poslední akce s kiai

10.Kk vpřed šuto uke + úkrok Ki čudan joko-empi-uči 5x,poslední akce s kiai
11.Ki do strany joko-geri-kekomi 3x na každou stranu,po třetí akci kiai

12.Ki do strany joko-geri-keage + ura uke 3x na každou stranu,po třetí akci kiai

 

KUMITE: Kihon-ipon-kumite

2x Tori džodan oi-cuki ,Uke age-uke,pokaždé jinou rukou,libovolný reálný protiúder s kiai
2x Tori čudan oi-cuki ,Uke soto-ude-uke,pokaždé jinou rukou,libovolný reálný protiúder  

     s kiai
2x Tori čudan mae-geri ,Uke 1.ústup 45 stupňů vzad s krytem gedan-barai levé,2.ústup vzad levé    

     nagaši-uke a volný protiútok s kiai

 

KATA: Shitei - jedna z kata předchozích STV

KATA: Shitei - Heian Sandan

FYZICKÉ TESTY:

25x klik,80x sklapovačka,70x dřep,30x dřep s výskokem

 

TESTY SEBEOBRANA:

Reálné předvedení pěti sebeobranných prvků se sparingpartnerem

 

 

Chyby, které se nesmějí vyskytovat:
1.Chybné vedení těžiště (klesání nebo stoupaní)
2.Nepřesné stahování kopající nohy zpět
3.Chybné nasazení boků
4.Nejistota v postojích
5.Chybné dýchání při provádění technik, kombinací, kata

6.Při kumite špatný odhad vzdálenosti pro útok i protiútok,nereálné kryty a protiútoky
7.Všechny ostatní chyby z předcházejících Kyu

 

 

5.KYU FIALOVÝ PÁS

Fialový pás, minimální čekací doba 4 měsíce

KIHON:

1.  Zenkucu dači s gedan-barai vzad + gjaku-cuki s kiai

    /před výzvou provedení každé další techniky zkoušený odpoví Oss! a hodnost ZK/

2.  Zk vpřed džodan oi-cuki + Kk morote-uči-ude-uke + Zk čudan oi-cuki + gjaku-cuki (vše na místě) 

     5x,poslední akce s kiai
3.  Zk vzad age-uke + mae-aši-geri + mae-geri (kopající nohu vrátit do výchozího střehu) + čudan

     gjaku-cuki 5x,poslední akce s kiai

4.  Kk vpřed šuto-uke + čudan mawaši aši-geri + dokrok do Zk gjaku-gammen-šuto-uči 5x,poslední  

     akce s kiai

5.  Zk vzad soto-ude-uke + mae-joko-geri-keage dokrok do Zk čudan gjaku-cuki 5x,poslední akce s

     kiai
6.  Kk vpřed šuto-uke + úkrok do Zk přední ruka gammen-šuto-uči + jokomen-šuto-uči

     + čudan gjaku-cuki 5x,poslední akce s kiai

7.  Zk vzad gedan-barai + mawaši-aši-geri + mae-geri-kekomi čudan (kopající nohu vrátit do

     výchozího střehu) + gjaku-cuki 5x,poslední akce s kiai

8.  Zk vzad uči-ude-uke + vpřed uširo-geri + dokrok do Zk jokomen-uraken-uči + překrok do Zk oi 

     cuki

9.  Ki do strany joko-geri-kekomi 3x na každou stranu,po třetí akci kiai

10.Ki do strany joko-geri-keage + ura uke + dokrok do Zk gjaku-age empi-uči 3x na každou stranu,po

     třetí akci kiai

 

(mae aši geri a mae geri vždy keage)

 

KUMITE:Kihon-ipon-kumite
2x Tori džodan oi-cuki
2x Tori čudan oi-cuki
2x Tori čudan mae-geri
2x Tori čudan joko-geri-kekomi

2x Tori džodan mawaši-geri

Uke reálný libovolný kryt, a protiúder (vždy odlišný od prvého) vždy s kiai

 

KATA: Shitei - dvě kata z předchozích STV

KATA: Shitei - Heian Jondan

 

FYZICKÉ TESTY:

30x klik,90x sklapovačka,100x dřep,35x dřep s výskokem

 

TESTY SEBEOBRANA:

Reálné předvedení šesti sebeobranných technik se sparingpartnerem

 

Chyby, které se nesmějí vyskytovat:
1.Špatná koordinace pohybu
2.Toporné provádění technik (nedostatečná plynulost)
3.Vysoko položené těžiště ve všech koncových postojích
4.Zvedaní těžiště při přechodu z postoje do postoje (např. z Kk do Zk)
5.Nestejné zakončení pohybu (paže/tělo/nohy)
6.Při kumite nedostatečná koncentrace, špatná vzdálenost, špatné držení těla
7.Všechny ostatní chyby z předchozích Kyu

 

 

 

4.KYU FIALOVÝ PÁS

Fialový pás, minimální čekací doba 4 měsíce

 

KIHON:

1.  Zenkucu dači s gedan-barai vzad + gjaku-cuki s kiai

     /před výzvou provedení každé další techniky zkoušený odpoví Oss! a hodnost ZK/

2.  Zk vpřed oi-cuki čudan + gjaku-soto-ude-uke + vzad Zk gedan-barai + vpřed Zk oi-cuki džodan +

     gjaku-cuki čudan 5x, pátá akce s kiai, obrat do Zk gedan-barai + gjaku-cuki s kiai

3.  Zk vpřed mae-aši-geri + mae-geri + čudan gjaku-cuki + na místě age-uke + čudan gjaku-cuki

     5x, pátá akce s kiai

4.  Kk vzad šuto-uke + úkrok Zk džodan kizami-cuki  + stejná ruka gammen-šuto-uči + jokomen –

     šuto-uči + gjaku-cuki čudan 5x vždy pátá akce s kiai

5.  Zk vpřed joko-aši-geri-keage + joko-geri-kekomi + čudan gjaku-cuki + na místě soto-ude-uke +

     čudan gjaku-cuki 5x, pátá akce s kiai, obrat do Zk gedan-barai + gjaku-cuki s kiai

6.  Zk vpřed mawaši-aši-geri + mawaši-geri + čudan gjaku-cuki + na místě gedan-barai + gjaku cuki   

     čudan obrat do Zk gedan-barai + gjaku-cuki s kiai

7.  Ki do strany joko-geri-kekomi 5x na každou stranu,vždy pátá technika s kiai

8.  Ki do strany joko-geri-keage + ura-uke + dokrok do Zk gjaku-age-empi-uči 5x na každou  

     stranu,vždy pátá akce s kiai

9.  Zk vpřed uširo-geri 5x na každou nohu,vždy pátá akce s kiai

10.Kopy na místě Zk mae-geri džodan + joko-geri-keage,vždy jednou nohou (kombinace bez položení 

     nohy)5x  každá technika s kiai

 

(mae aši geri a mae geri vždy keage)

 

KUMITE:Kihon-ipon-kumite
2x Tori džodan-oi-cuki
2x Tori čudan-oi-cuki
2x Tori čudan-mae-geri
2x Tori čudan-joko-geri-kekomi

2x Tori džodan-mawaši-geri

Uke reálný kryt (vždy druhý odlišný od prvého) + protiúder (vždy odlišný od prvého) vždy s kiai

 

Džiu kumite s jedním partnerem

 

KATA: Shitei - dvě kata z předchozích STV

KATA: Shitei - Heian Godan

 

FYZICKÉ TESTY:

35x klik - seiken,100x sklapovačka,100x dřep,35x dřep s výskokem

 

TESTY SEBEOBRANA:

Reálné předvedení šesti sebeobranných technik se sparingpartnerem

 

Chyby, které se nesmějí vyskytovat:
1.V konečné fázi techniky chybí dostatečné pochopení kime (nedostatečné zpevnění  paží, nohou a  

   celého těla)
2.Ztráta rovnováhy při obratech, při kopech
3.Špatná vzdálenost při kumite
4.Všechny ostatní chyby z předchozích Kyu.

 

 

 

3.KYU HNĚDÝ PÁS

Hnědý pás, minimální čekací doba 6 měsíců


 KIHON:

1.  Zenkucu dači s gedan-barai vzad + gjaku-cuki s kiai

     /před výzvou provedení každé další techniky zkoušený odpoví Oss! a hodnost ZK/

2.  Zk vpřed oi-cuki čudan + gjaku-soto-ude-uke + vzad Zk gedan-barai + vpřed do Zk oi-cuki  

     džodan + gjaku cuki čudan pátá akce s kiai, obrat do Zk gedan barai + gjaku-cuki s kiai

3.  Zk vpřed mae-aši-geri + mae-geri + čudan gjaku-cuki + na místě age-uke + čudan gjaku-cuki

     pátá akce s kiai, obrat do Zk gedan barai + gjaku-cuki s kiai

4.  Zk vpřed mawaši-aši-geri + mawaši-geri + čudan gjaku-cuki + na místě gedan-barai + mawaši-

     aši-geri + čudan gjaku cuki, pátá akce s kiai, obrat do Zk gedan barai + gjaku-cuki s kiai

5.  Zk vpřed joko-aši-geri-keage + joko-geri-kekomi + čudan gjaku-cuki + na místě Soto-ude-uke

     čudan gjaku-cuki, pátá akce s kiai, obrat do Zk gedan barai + gjaku-cuki s kiai

6.  Zk vpřed ura-mawaši-geri + čudan gjaku-cuki + na místě uči-ude-uke + posun v Zk džodan kizami-

     cuki čudan gjaku-cuki, pátá akce s kiai, obrat do Zk gedan barai + gjaku-cuki s kiai

7.  Kk vpřed šuto-uke + mae-aši-geri,bez položení tou samou nohou mawaši-aši-geri + vpřed uširo-

geri + ZK jokomen-uraken-uči + čudan gjaku-cuki (do další kombinace pouze úkrok do Kk) , pátá akce s kiai, obrat do Zk gedan barai + gjaku-cuki s kiai

 

Všechny techniky 5x tam a 5x zpátky

mawate vždy gedan-barai + gjaku-cuki s kiai

(mae aši geri a mae geri vždy keage)

 

KUMITE: Džiu-ipon-kumite
Tori džodan-oi-cuki
Tori čudan-oi-cuki
Tori čudan-mae-geri
Tori čudan-joko-geri-kekomi

Tori uširo-geri

Tori džodan-mawaši-geri

Uke reakce,reálný kryt,reálný protiúder či kombinace protiúderů

Totéž ještě jednou,jiný kryt,jiný protiúder,vždy s kiai

 

Džiu kumite s jedním partnerem

 

KATA:Shitei - jedna z kata předchozích STV

KATA:Shitei - Tekki shodan

KATA:Shitei - Bassai Dai

 

FYZICKÉ TESTY:

40x klik - Seiken,100x sklapovačka,40x dřep s výskokem

 

TESTY SEBEOBRANA:

Reálné předvedení několika sebeobranných technik se sparingpartnerem dle požadavků ZK

 

Chyby, které se nesmějí vyskytovat:
1.Neplynulé provádění kombinací
2.Přerušení pohybu boků při provádění kombinace
3.Špatná vzdálenost při kumite
4.Chybějící nebo špatný rytmus při provádění kata

5.Reálnost při kihonu, džiu ipon kumite,kata i sebeobrany
6.Všechny ostatní chyby z předchozích Kyu
Ke zkouškám možno přistoupit po absolvování 5 oficiálních zápasech v kumite a 20 v kata

 

 

 

2.KYU HNĚDÝ PÁS

Hnědý pás, minimální čekací doba 6 měsíců


 KIHON:

1.  Zenkucu dači s gedan-barai vzad + gjaku-cuki s kiai

     /před výzvou provedení každé další techniky zkoušený odpoví Oss! a hodnost ZK/

2.  Zk vpřed oi-cuki čudan + gjaku-soto-ude-uke + vzad Zk gedan-barai + překrok do Zk oi-

     cuki džodan + gjaku-cuki čudan, pátá akce s kiai, obrat do Zk gedan barai + gjaku-cuki s kiai

3.  Zk vpřed mae-aši-geri + mae-geri + gjaku cuki čudan + na místě age-uke + mae-aši-geri + otoši

     tetsui uči + gjaku-cuki čudan, pátá akce s kiai, obrat do Zk gedan barai + gjaku-cuki s kiai

4.  Zk vpřed mawaši-aši-geri + mawaši-geri + gjaku cuki čudan + na místě gedan-barai + mawaši-

     aši-geri + jokomen uraken uči + gjaku-cuki čudan, pátá akce s kiai, obrat do Zk gedan barai + 

     gjaku-cuki s kiai

5.  Zk vpřed joko-aši-geri-keage + joko-geri-kekomi + gjaku cuki čudan + na místě soto-ude-uke

     + joko-aši-geri-keage + gjaku-cuki, pátá akce s kiai, obrat do Zk gedan barai + gjaku-cuki s kiai

6.  Zk vpřed ura-mawaši-aši-geri + ura-mawaši-geri + gjaku cuki čudan + na místě uči-ude-uke +

     gjaku-cuki čudan, pátá akce s kiai, obrat do Zk gedan barai + gjaku-cuki s kiai

7.  Kk vpřed šuto-uke + mae-aši-geri,bez položení mawaši-aši-geri + ura-mawaši-aši-geri + vpřed

     uširo-geri + Zk jokomen-uraken-uči + čudan gjaku-cuki (do další kombinace pouze úkrok do Kk) 

     pátá akce s kiai, obrat do Zk gedan barai + gjaku-cuki s kiai


Všechny techniky 5x tam a 5x zpátky

mawate vždy s gedan-barai + gjaku-cuki s kiai

(mae aši geri a mae geri vždy keage)

 

KUMITE: Džiu-ipon-kumite
Tori džodan-oi-cuki
Tori čudan-oi-cuki
Tori čudan-mae-geri
Tori čudan-joko-geri-kekomi

Tori uširo-geri

Tori džodan-mawaši-geri

Uke reakce,reálný kryt,reálný protiúder či kombinace protiúderů

Totéž ještě jednou,jiný kryt,jiný protiúder,vždy s kiai

 

Džiu kumite s jedním partnerem

 

KATA:Shitei - jedna z kata předchozích STV

KATA:Shitei - jedna z Bassai Dai,Enpi,Jion,Kanku Dai

 

FYZICKÉ TESTY:

45x klik - seiken,40x dřep s výskokem

 

TESTY SEBEOBRANA:

Reálné předvedení několika sebeobranných technik se sparingpartnerem dle požadavků ZK


Chyby, které se nesmějí vyskytovat:
1.Neplynulé provádění kombinací
2.Přerušení pohybu boků při provádění kombinací
3.Špatná vzdálenost při kumite
4.Chybějící nebo špatný rytmus při provádění kata

5.Reálnost při kihonu, džiu ipon kumite,kata i sebeobrany
6.Všechny ostatní chyby z předchozích Kyu

Ke zkouškám možno přistoupit po absolvování 10 oficiálních zápasech v kumite a 30 v kata

 

 

 

1.KYU HNĚDÝ PÁS

Hnědý pás, minimální čekací doba 6 měsíců


KIHON:

1.  Zenkucu dači s gedan-barai vzad + gjaku-cuki s kiai

     /před výzvou provedení každé další techniky zkoušený odpoví Oss! a hodnost ZK/

2.  Zk vpřed oi-cuki čudan + gjaku-soto-ude-uke + vzad Zk gedan-barai + vpřed oi-cuki džodan +

     gjaku-cuki čudan, pátá akce s kiai, obrat do Zk gedan barai + gjaku-cuki s kiai

3.  Zk vpřed mae-aši-geri + mae-geri + gjaku-cuki čudan + na místě age-uke + mae-aši-geri + dokrok

     otoši tetsui-uči + gjaku-cuki čudan, pátá akce s kiai, obrat do Zk gedan barai + gjaku-cuki s kiai

4.  Zk vpřed mawaši-aši-geri + mawaši-geri + gjaku-cuki čudan + na místě gedan-barai + stejná ruka

     jokomen-uraken-uči + mawaši-aši-geri + gjaku-cuki čudan, pátá akce s kiai, obrat do Zk gedan

     barai + gjaku-cuki s kiai

5.  Zk vpřed joko-aši-geri-keage + joko-geri-kekomi + gjaku-cuki čudan + na místě soto-ude-uke +

     jokomen-tetsui-uči + joko-aši-geri-keage + gjaku-cuki čudan, pátá akce s kiai, obrat do Zk gedan

     barai + gjaku-cuki s kiai

6.  Zk vpřed ura-mawaši-aši-geri + ura-mawaši-geri + gjaku-cuki čudan + na místě uči-ude-uke +

     ura-mawaši-aši-geri + kizami-cuki džodan + gjaku-cuki čudan, pátá akce s kiai, obrat do Zk gedan

     barai + gjaku-cuki s kiai

7.  Kk vpřed šuto-uke + mae-aši-geri,bez položení mawaši-aši-geri + ura-mawaši-aši-geri +

     mawaši-aši-geri + vpřed uširo-geri + Zk jokomen-uraken-uči + čudan gjaku-cuki (do další 

     kombinace pouze úkrok do Kk) pátá akce s kiai, obrat do Zk gedan barai + gjaku-cuki s kiai

 

Všechny techniky 5x tam a 5x zpátky

mawate vždy gedan-barai + gjaku-cuki + kiai

(mae aši geri a mae geri vždy keage)

 

KUMITE: Džiu-ipon-kumite
Tori džodan-oi-cuki
Tori čudan-oi-cuki
Tori čudan-mae-geri
Tori čudan-joko-geri-kekomi

Tori uširo-geri

Tori džodan-mawaši-geri

Uke libovolný střeh,reakce,reálný kryt,reálný protiúder či kombinace protiúderů

Totéž ještě jednou,jiný kryt,jiný protiúder,vždy s kiai

 

Džiu-kumite (se 2 partnery postupně)

KATA:Shitei - dvě z kata předchozích STV

KATA:Shitei - jedna z Bassai Dai,Enpi,Jion,Kanku dai

KATA:Tokui - jedna z Gojushiho Sho,Kanku Sho,Unsu,Jitte,Hangetsu,Sočin

 

FYZICKÉ TESTY:

50x klik - Seiken

 

TESTY SEBEOBRANA:

Reálné předvedení několika sebeobranných technik se sparingpartnerem dle požadavků ZK

 

Chyby, které se nesmějí vyskytovat:
1.Slabá fyzická kondice
2.Slabá sebekontrola při cvičeni s partnerem
3.Chybějící sportovní duch
4.Chyby, které se vyskytovaly v předcházejících Kyu

Ke zkouškám možno přistoupit po absolvování 15 oficiálních zápasech v kumite a 35 v kata

 

 

 

1.DAN ČERNÝ PÁS

Černý pás,minimální čekací doba 12 měsíců

 

KIHON:

1.  Zenkucu dači s gedan-barai vzad + gjaku-cuki s kiai

     /před výzvou provedení každé další techniky zkoušený odpoví Oss! a hodnost ZK/

2.  Zk vpřed oi-cuki čudan + gjaku-soto-ude-uke + vzad Zk gedan-barai + vpřed oi-cuki džodan +

     gjaku-cuki čudan, pátá akce s kiai, obrat do Zk gedan barai + gjaku-cuki s kiai

3.  Zk vpřed mae-aši-geri + mae-geri + gjaku-cuki čudan + na místě age-uke + mae-aši-geri + dokrok

     otoši tetsui-uči + gjaku-cuki čudan, pátá akce s kiai, obrat do Zk gedan barai + gjaku-cuki s kiai

4.  Zk vpřed mawaši-aši-geri + mawaši-geri + gjaku-cuki čudan + na místě gedan-barai + stejná ruka

     jokomen-uraken-uči + mawaši-aši-geri + gjaku-cuki čudan, pátá akce s kiai, obrat do Zk gedan

     barai + gjaku-cuki s kiai

5.  Zk vpřed joko-aši-geri-keage + joko-geri-kekomi + gjaku-cuki čudan + na místě soto-ude-uke +

     jokomen-tetsui-uči + joko-aši-geri-keage + gjaku-cuki čudan, pátá akce s kiai, obrat do Zk gedan

     barai + gjaku-cuki s kiai

6.  Zk vpřed ura-mawaši-aši-geri + ura-mawaši-geri + gjaku-cuki čudan + na místě uči-ude-uke +

     ura-mawaši-aši-geri + kizami-cuki džodan + gjaku-cuki čudan, pátá akce s kiai, obrat do Zk gedan

     barai + gjaku-cuki s kiai

7.  Kk vpřed šuto-uke + mae-aši-geri,bez položení mawaši-aši-geri + ura-mawaši-aši-geri +

     mawaši-aši-geri + vpřed uširo-geri + Zk jokomen-uraken-uči + čudan gjaku-cuki (do další 

     kombinace pouze úkrok do Kk) pátá akce s kiai, obrat do Zk gedan barai + gjaku-cuki s kiai


Všechny techniky 5x tam a 5x zpátky

mawate vždy gedan-barai + gjaku-cuki + kiai

(mae aši geri a mae geri vždy keage)

 

KUMITE: Džiu-ipon-kumite
Tori džodan-oi-cuki
Tori čudan-oi-cuki
Tori čudan-mae-geri
Tori čudan-joko-geri-kekomi

Tori uširo-geri

Tori džodan-mawaši-geri

Uke libovolný střeh,reakce,reálný kryt,reálný protiúder či kombinace protiúderů

 

Džiu-kumite (se 3 partnery postupně)

 

TESTY SEBEOBRANA:

Reálné předvedení několika sebeobranných technik se sparingpartnerem dle požadavků ZK

 

KATA: Shitei - všechny kata Heian + Tekki Shodan a Tekki Nidan

KATA:Shitei - jedna z Bassai Dai,Enpi,Jion,Kanku dai

KATA:Tokui - jedna z Gojushiho Sho,Kanku Sho,Unsu,Jitte,Hangetsu,Sočin

 

DEMONSTRACE REÁLNÉ BUNKAI NA VYBRANOU KATA

 

Chyby, které se nesmějí vyskytovat:
Chyby, které se vyskytovaly v předcházejících Kyu

Ke zkouškám možno přistoupit po absolvování 25 oficiálních zápasech v kumite a 50 v kata

 

 

 

2.DAN ČERNÝ PÁS

Černý pás,minimální čekací doba 24 měsíců,minimální věk 18.let

 

KIHON:

1.  Zenkucu dači s gedan-barai vzad + gjaku-cuki s kiai

     /před výzvou provedení každé další techniky zkoušený odpoví Oss! a hodnost ZK/

2.  Zk vpřed oi-cuki čudan + gjaku-souto-ude-uke + vzad Zk gedan-barai + vpřed oi-cuki džodan +

     gjaku-cuki čudan, pátá akce s kiai, obrat do Zk gedan barai + gjaku-cuki s kiai

3.  Zk vpřed mae-aši-geri + mae-geri + gjaku-cuki čudan + na místě age-uke + mae-aši-geri + dokrok

     otoši tetsui-uči + gjaku-cuki čudan, pátá akce s kiai, obrat do Zk gedan barai + gjaku-cuki s kiai

4.  Zk vpřed mawaši-aši-geri + mawaši-geri + gjaku-cuki čudan + na místě gedan-barai + stejná ruka

     jokomen-uraken-uči + mawaši-aši-geri + gjaku-cuki čudan, pátá akce s kiai, obrat do Zk gedan

     barai + gjaku-cuki s kiai

5.  Zk vpřed joko-aši-geri-keage + joko-geri-kekomi + gjaku-cuki čudan + na místě soto-ude-uke +

     jokomen-tetsui-uči + joko-aši-geri-keage + gjaku-cuki čudan, pátá akce s kiai, obrat do Zk gedan

     barai + gjaku-cuki s kiai

6.  Zk vpřed ura-mawaši-aši-geri + ura-mawaši-geri + gjaku-cuki čudan + na místě uči-ude-uke +

     ura-mawaši-aši-geri + kizami-cuki džodan + gjaku-cuki čudan, pátá akce s kiai, obrat do Zk gedan

     barai + gjaku-cuki s kiai

7.  Kk vpřed šuto-uke + mae-aši-geri,bez položení mawaši-aši-geri + ura-mawaši-aši-geri +

     mawaši-aši-geri + vpřed uširo-geri + Zk jokomen-uraken-uči + čudan gjaku-cuki (do další 

     kombinace pouze úkrok do Kk) pátá akce s kiai, obrat do Zk gedan barai + gjaku-cuki s kiai

 

Všechny techniky 5x tam a 5x zpátky

mawate vždy gedan-barai + gjaku-cuki + kiai

(mae aši geri a mae geri vždy keage)

 

Vybrané kombinace kihonu se sparingpartnerem

 

KUMITE: Džiu-ipon-kumite
Tori džodan-oi-cuki
Tori čudan-oi-cuki
Tori čudan-mae-geri
Tori čudan-joko-geri-kekomi

Tori uširo-geri

Tori džodan-mawaši-geri

Uke libovolný střeh,reakce,reálný kryt,reálný protiúder či kombinace protiúderů

 

Džiu-kumite (se 3 partnery postupně)

 

TESTY SEBEOBRANA:

Reálné předvedení několika sebeobranných technik se sparingpartnerem dle požadavků ZK

 

KATA: Shitei – všechny kata Heian + Tekki Shodan,Tekki Nidan,Tekki Sandan

KATA:Shitei - jedna z Bassai Dai,Enpi,Jion,Kanku dai

KATA:Tokui - jedna z Gojushiho Sho,Kanku Sho,Unsu,Jitte,Hangetsu,Sočin